Gebedsteam

Het gebedsteam komt 1 x per 2 weken samen, meestal voor de zondagsdienst om 9.30, in de Swaef. Tussendoor worden punten uitgewisseld om voor te bidden. Voorbede op verzoek, bijvoorbeeld bij ziekte of andere problemen, is ook mogelijk. Heb je gebedspunten of wil je meedoen in het gebedsteam? Schrijf naar: churchworkers@icfrotterdam.nl