Ontdek

Welkom

Een vernieuwende, eigentijdse tweetalige kerk in Rotterdam, met mensen uit allerlei landen. Met meer dan 40 nationaliteiten bij elkaar garanderen we boeiende verschillen en verrassende ontmoetingen. Het geloof, de liefde en de hoop van Jezus binden ons samen. In de voetstappen van Jezus willen we laten zien wat liefde is. We werken samen, we bemoedigen elkaar, en bouwen elkaar op. We willen ons ook inzetten om mensen te helpen die dat nodig hebben. Het is de bedoeling van deze website om je van harte welkom te heten in onze diensten en andere activiteiten. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op via office@icfrotterdam.nl.

Schedule

Sunday service

Alpha

We willen iedereen een kans bieden om kennis te maken met het christelijk geloof, vragen te stellen en delen hoe je in het leven staat.

De Alpha is een serie van rond de 10 avonden om kennis te maken met het christelijk geloof. Elke avond gaat over een verschillende vraag over geloof en is ingericht om in gesprek te gaan met elkaar. We houden er van, om samen te eten en zo in gesprek te gaan.

Start datum: 10 januari 2023

Adres: Boergoensevliet 24, Bethelkerk

Contact: alpha@icfrotterdam.nl