Huisregels ‘de Swaef’ gebouw

Al enkele jaren maken we gebruik van het schoolgebouw van De Swaef om onze diensten te houden. We zijn de school bijzonder dankbaar voor deze mogelijkheid. We vinden het ook erg belangrijk om een goede huurder te zijn. Daarom is het van belang dat we allemaal de afspraken met de school goed kennen, zodat we er gezamenlijk verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Om deze reden hieronder een korte opsomming van de afspraken.

Voor de kinderen: 

  • De aula, de gang van de crèche, de kidsclubruimte ’s en uiteraard het plein buiten zijn bedoeld om te spelen. Buiten deze ruimten mogen kinderen niet komen.
  • Om beschadiging aan het gebouw te voorkomen mag er binnen helemaal niet gevoetbald, gerollerskate, geskateboard, gefietst worden.
  • Muren, ramen, deuren en meubelen zijn niet bedoeld om te beschrijven en beklimmen.
  • De ouders en de kinderclubs worden vriendelijk verzocht de spelregels aan de kinderen te vertellen, en toe te zien op naleving.

Voor de volwassenen: 

  • We gebruiken alleen de aula, de gang van de creche en het plein buiten. Alleen de sleutelmannen en de fixit mogen buiten bovengenoemde zones komen.
  • De docentenkamer gebruiken we als gebeds- en nazorgruimte na de dienst als daarvoor een team aanwezig is. Het koffieapparaat in de nazorgruimte is niet voor ons, net als de keuken en de gang daarachter.
  • Het is de bedoeling dat de ouders van de allerkleinsten luiers alleen in de vuilnisbak bij het damestoilet op de begane grond weggooien, hier kunnen baby’s ook verschoond worden.
  • Ouders zijn verantwoordelijk om toe te zien dat hun kinderen de regels in het gebouw naleven.
  • Roken is alleen toegestaan op het schoolplein, u wordt verzocht buiten de deur achter het podium te staan.