Missie en Visie

“Passie voor God, compassie voor mensen”

In de voetstappen van Jezus willen we laten zien wat liefde is. We werken samen, we bemoedigen elkaar en bouwen elkaar op. We willen ons ook inzetten om mensen te helpen die dat nodig hebben.

Elkaar opbouwen:  In de ICF bouwen we aan een liefdevolle gemeenschap van mensen uit de hele wereld, om hen als toegewijde volgelingen van Jezus Christus uit te kunnen zenden. De kerk is nooit af, er wordt altijd aan gewerkt. We blijven aan nieuwe onderdelen werken, zodat de gemeenschap zal groeien in liefde.

 Een poosje samen:  Mensen komen en gaan. We bouwen elkaar op, we huilen en lachen samen, we werken en dienen. We zingen en bidden, en nemen na een poosje weer afscheid. Hoe lang of kort iemand ook bij ons is, we willen iedereen opbouwen in de weg die hij of zij samen gaat in het leven met God.

 Opbouw:  ICF is uniek in uniek omdat we zo’n diverse interculturele familie zijn. Mensen van meer dan 40 verschillende nationaliteiten vormen samen één kerk. We zijn het niet over alle onderwerpen met elkaar eens – daar zijn onze achtergronden te verschillend voor. Maar over de hoofdzaken zijn we het wel eens.

Bijbel centraal:  Wij geloven dat de Bijbel het boek is waardoor God zichzelf bekendmaakt. Er staan duidelijke antwoorden in de Bijbel over levensvragen zoals: ‘Waar kom ik vandaan?’, ‘Wat is het doel van mijn leven?’, ‘Wat gebeurt er na dit leven?’. De Bijbel is voor ons de basis en het fundament, onze gids, standaard en inspiratiebron. We ervaren dat het Woord van God leeft en ons iets te zeggen heeft dat essentieel is in ons leven. God spreekt vandaag nog steeds, en dat vult ons met verwondering, ontzag en vreugde. Het draait allemaal om Hem!