ChristenDOM?

Wij zijn ChristenDOM?, een groep enthousiaste jongvolwassenen, met een interculturele achtergrond, die de Heere Jezus volgen. Vanuit ICF Rotterdam zijn we gestart met dit project en ook vanuit andere kerken hebben jongeren zich aangesloten. We hebben verschillende achtergronden: sommigen van ons zijn opgegroeid in de Islam, anderen groeiden op in een gelovig protestants gezin, enkelen hebben het atheïsme onderzocht of leerden vanuit het katholicisme de Heere Jezus kennen. Tijdens onze zoektocht ervoeren we dat het niet makkelijk is om goed beargumenteerde antwoorden op levensvragen/ moeilijke claims van de Bijbel in het Nederlands te vinden. Dit bracht ons tot het verlangen om zelf een antwoord te formuleren voor de vele zoekende jongeren en volwassenen. Hierin werden we begeleid door mensen met ervaring/opleiding in apologetiek, theologie, zending en audio- /videoproductie.

In 2020 zijn we begonnen met het vaststellen van 52 vragen over het christelijk geloof die spelen bij zowel christenen als niet-christenen. Een jaar lang hebben we ons verdiept in de juiste antwoorden op deze vragen, die we vervolgens hebben uitgeschreven. We komen wekelijks samen waarbij we starten met Bijbelstudie en vervolgens één of meer vragen behandelen. Daarnaast oefenen we straatinterviews in Rotterdam die we uiteindelijk gaan integreren in video-content.

Voor meer informatie over ChristenDOM?, klik op de link én abonneer: https://www.youtube.com/c/ChristenDOM010