Koerdische samenkomst

De Koerden zijn het grootste volk ter wereld die geen eigen land hebben. Ze wonen in Syrië, Irak, Iran en Turkije.

Het is heel bijzonder dat God deze mensen een eigen huis heeft gegeven hier in Nederland, hierover kan je meer lezen op www.homeforkurds.nl. Ze organiseren Koerdische dagen, kerkdiensten, Bijbelstudies, conferenties, discipelschaptraining en persoonlijke cursussen voor alle Koerden die meer willen weten over Jezus de Messias.

dienst-640