House of Light

ICF-PKN Kerkplant

Het ontstaan van House of Light

ICF en House of Hope werken al vele jaren samen. Een vrucht van deze samenwerking is de nieuwe huis-kerkplant in de Tarwewijk. Doel is om mensen bij elkaar te brengen die geloven of nog niet geloven, maar geïnteresseerd zijn in Jesus Christus, en niet de stap zetten om naar een conventionele kerk te gaan. Het gaat om mensen die veel moeilijkheden hebben (gehad) in hun leven en voor wie de drempel te hoog is om naar ICF of een andere kerk te komen. De kerkplant ontstond uit de wens van een aantal House of Hope bezoekers om een geloofsgemeenschap te vormen. Daarnaast wilde ICF en de Protestantse Kerk Nederland graag iets doen aan het bereiken van de bewoners van de Tarwewijk en omgeving. Zo is in 2018 House of Light ontstaan. Het vormt een soort van huiskerk op een vertrouwde plek (House of Hope). Het is ook een basis om meer mensen met het evangelie te bereiken op een laagdrempelige manier.

 

Testfase succesvol

In de eerste testfase bleek dat er duidelijk belangstelling is voor dit initiatief. Het aantal bezoekers was constant, zo rond de 15 a 20 mensen. Zij komen een keer per twee weken samen, gaan eerst samen eten en daarna luisteren naar een korte preek, meestal van Ds Coen Legemaate, voorganger van ICF, of Ds Bert Davelaar van PKN. Daarna wordt in kleine groepjes verder gepraat en gebeden. Vaak is er ook nog vervolgcontact met bezoekers als er individuele pastorale gesprekken nodig zijn.

Organisatie

In het pioniersteam dat deze nieuwe kerkplant leidt, zitten ICF-leden die tevens voor House of Hope werken, zoals Cor Hubach (manager House of Hope).

De betrokkenheid van de Protestantse Kerk Nederland, lokaal en nationaal, is heel belangrijk. PKN heeft een aanwezigheid in deze wijk en wil dit graag voortzetten. PKN helpt ook met de visie-ontwikkeling, leiderschap en met financiële bijdragen.

 

Impact op levens

In juli 2019 werd de samenwerking tussen PKN, ICF en House of Hope bevestigd met het ondertekenen van een overeenkomst. Dit was aanleiding voor een mooi feest. Iedereen mocht opschrijven wat God had gegeven. In het Nederlands, Spaans en Arabisch schreven mensen op wat ze door House of Light hadden gekregen. “Ik heb hier liefde, waardering, gezelligheid en vreugde gevonden.” “Een levensdoel”. “Ik ben wakker geworden voor Gods woorden.” “Dat Jezus weet wie ik ben.” “God gaf mij rust. Ik ben niet langer achterdochtig naar iedereen en kan weer blij zijn.” Bij House of Light zien we hoe God  mensenlevens aanraakt!

 

Voor meer info:

churchworkers@icfrotterdam.nl