Groepen

Welkom

Een vernieuwende, eigentijdse tweetalige kerk in Rotterdam, met mensen uit allerlei landen. Met meer dan 40 nationaliteiten bij elkaar garanderen we boeiende verschillen en verrassende ontmoetingen. Het geloof, de liefde en de hoop van Jezus binden ons samen. In de voetstappen van Jezus willen we laten zien wat liefde is. We werken samen, we bemoedigen elkaar, en bouwen elkaar op. We willen ons ook inzetten om mensen te helpen die dat nodig hebben. Het is de bedoeling van deze website om je van harte welkom te heten in onze diensten en andere activiteiten. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op via office@icfrotterdam.nl.

Facebook

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.

Schedule