Vertrouwenspersoon

De kerk, een veilige plaats

De kerk hoort een veilige plaats te zijn, een schuilplaats die liefde en veiligheid biedt aan iedereen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, jong en oud. Helaas blijkt in de praktijk dat die veiligheid niet vanzelfsprekend is, ook binnen kerkelijke relaties komt seksueel misbruik voor; soms is dit overduidelijk, soms wat meer subtiel door een opmerking of een aanraking die jouw grens overschrijdt.

Seksueel misbruik in kerkelijke relaties voorkomen

Seksueel misbruik in kerkelijke relaties is een lastig onderwerp, toch willen we dit als ICF-Rotterdam bespreekbaar maken, onder andere door het aanstellen van een intern vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon maakt het onderwerp (preventie van) seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties bespreekbaar en geeft aandacht aan signalen. Bij behoefte aan een vertrouwelijk gesprek over seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties kan de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt zijn. De vertrouwenspersoon bespreekt met de kerkeraad mogelijk maatregelen om misbruik te voorkomen, zij wordt hierin geadviseerd door “meldpunt misbruik”. De kerkeraad van ICF-Rotterdam heeft afspraken gemaakt om misbruik te voorkomen.

Vertrouwenspersoon ICF Rotterdam

Binnen ICF Rotterdam is Wilma van der Ham-Arage vertrouwenspersoon, je kunt haar aanspreken tijdens de kerkdienst, per e-mail (wilmavanderham@live.nl) of telefonisch (0623575710)

ICF Rotterdam wil door de aanstelling van de vertrouwenspersoon uitspreken dat de gemeente van Christus een veilige plaats moet zijn voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes. De vertrouwenspersoon laat zich adviseren door de professionals van “meldpunt misbruik” en verwijst zo nodig door naar hen.