Huisgroepen

Een hechte gemeenschap, dat is een van onze belangrijkste kenmerken. Mensen voelen zich thuis in ICF. Vaak horen we opmerkingen als: ‘Ik heb een nieuwe familie gevonden’. Het is onze droom om een plek te zijn waar mensen met verschillende achtergronden één zijn in geloof, waar ze een thuis zijn en geborgenheid kunnen vinden, een familie en perspectief hebben. We willen waardevolle relaties met elkaar onderhouden, relaties met wederzijdse liefde, ongedwongen en bemoedigend.

De meeste leden gaan door de week naar een homegroup. In zulke kleine groepen is het gemakkelijker elkaar te leren kennen. We delen ons leven, doen leuke dingen samen, bidden en bestuderen de Bijbel.

Als je mee wilt doen met een homegroep, of een keer op bezoek wil komen, zou dat geweldig zijn! Neem contact op via homegroups@icfrotterdam.nl.

Of meldt je via het formulier aan om deel te nemen in een homegroup.

Homegroup Sign up form / Huisgroep inschrijf formulier
Questions about this form? Contact homegroups@icfrotterdam.nl / Vragen over deze formulier? Contact homegroups@icfrotterdam.nl