Kinderwerk

We zijn bij ICF gezegend met veel kinderen. Elke zondag is er veel te doen voor hen! Op deze manier horen ze over Gods liefde en leren ze om Hem lief te hebben en een relatie met Hem te hebben. Onze kinderen zijn niet alleen de kerk van de toekomst, ze zijn ook de kerk van vandaag!

Tijdens de dienst hebben we leuke programma’s voor kinderen, met muziek, zingen, Bijbelverhalen, gebed, en gesprekken. We beginnen de dienst altijd met elkaar. Tijdens de aanbidding is er een speciaal moment voor de kinderen, waarna ze naar hun eigen club gaan.