ANBI

ICF Rotterdam is registered as an ANBI organization, meaning it is officially registered at the Dutch tax authorities as an organization who’s efforts are primarily  focused on the general good.

ANBI registration

Policy and vision document (Dutch only)

Annual report 2019

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Charlois heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot uitstel van het publiceren van de financiële gegevens. Zij zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 november 2020, de vereiste gegevens publiceren. Tijdens de coronacrisis is het niet gelukt om de kascontrole te houden voor de kerk – voor de diaconie is dit wel gelukt. Alle cijfers zijn wel bekend en opgeleverd.