International Worshipnight

” Laten wij dan door Jezus Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden” (Hebreeën 13:15)

Wij zijn blij om aan te kondigen dat we 28 april opnieuw een Worshipavond hebben. Want wat is er heerlijker dan in de aanwezigheid van onze Heer te zijn en Hem samen te aanbidden.

De avond wordt gehouden in De Swaef, waar we altijd de zondagse diensten houden. Neem gerust iets te eten mee zodat we wat lekkers hebben voorafgaand en na de worship.

Om 19:30 uur starten we met koffie en thee. De aanbidding begint om 19:45 uur.